Forslag til tillæg 55 til spildevandsplanen for Hedensted Kommune

Offentlig bekendtgjort den 22. februar 2024

Den 31. januar 2024 blev forslag til tillæg 55 til spildevandsplanen politisk behandlet og vedtaget at sende i 8 ugers offentlig høring. Forslag til tillæg 55 til spildevandsplanen omhandler retningslinjer for hvornår Hedensted Kommune skal udarbejde af tillæg til spildevandsplanen og hvornår der kan ske berigtigelser og administrative rettelser af planen.
Se spildevandsplantillæg

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg 55 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens §8 i 8 ugers høring i perioden fra den 22. februar 2024 til den 18. april 2024. Herefter vil tillægget blive administrativt eller politisk vedtaget.
Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til [email protected]. Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Stationsparken 1, 7160 Tørring, så vi har det senest den 18. april 2024.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening af tillæg til spildevandsplanen. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.
Se screening af spildevandsplantilæg