Databeskyttelse

Hedensted Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Vi bestræber os på ikke at indhente flere oplysninger end nødvendigt for at kunne behandle din sag.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle informationer kan vi hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.
I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Hvordan håndterer vi dine data i selvbetjeningsløsninger?

Som udgangspunkt anvender vi den fællesoffentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit MitID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter.

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed og hvor du logger ind på en anden måde.

I forbindelse med den enkelte selvbetjeningsløsning finder du nærmere oplysninger om vores behandling af persondata på netop det område.

Hvordan sender du sikkert til os?

Når du skal sende informationer til os digitalt, vil vi bede dig benytte Digital Post i stedet for e-mail. Digital Post sørger for, at informationerne sendes krypteret.

Sådan kan du kontakte os

Databeskyttelsesrådgiver

Ligesom alle andre offentlige myndigheder har Hedensted Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der refererer til kommunaldirektøren.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Du kan kontakte Hedensted Kommunes databeskyttelsesrådgiver her:

Hedensted Kommune
Databeskyttelsesrådgiver
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
[email protected]

Send sikkert via Digital Post