Bade- og bådebroer, tilladelser og ansøgninger

Her kan du se ansøgninger og tilladelser til bade- og bådebroer

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om en helårsbadebro ved Daugård Strand
Se oplysninger om det ansøgte