Bade- og bådebroer, tilladelser og ansøgninger

Her kan du se ansøgninger og tilladelser til bade- og bådebroer

Tilladelse til renovering af badebro Bjørnsknudevængets Sommerhusforening, Juelsminde
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 18. juli 2022

Tilladelse til badebro ved Barritskov, 7150 Barrit, matr.nr. 1g, Barritskov Hdg., Barrit.

Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 19. september 2022.