Erhvervsgrunde og lokaler

Se ledige lejemål og attraktive erhvervsparceller, der er til salg i Hedensted Kommune

Mangler du et nyt domicil eller en erhvervsparcel i Hedensted Kommune?

Så klik på nedenstående link til kommunekort. Her kan du se ledige lokaler, arealer, lokalplan mv.

Salgsbetingelser

Arealerne sælges i den størrelse, du ønsker, dog i henhold til gældende lokalplan.

Se salgsbetingelserne for erhvervsjord

Alle erhvervsarealer udbydes først i en indledende budrunde, hvor arealerne sælges til højstbydende. Efterfølgende sælges parcellerne til en fast m2-pris.

I udbudsperioder vil arealerne, der skal bydes på, stå som "i udbud".

Udbud af kommunal erhvervsjord sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991, bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Arealerne sælges til højstbydende. Der er dog fastsat en mindstepris pr. m2. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris.

De anførte priser er eksklusiv moms.

Der er fastsat en frist - svarende til mindst 14 dage efter annoncering - for afgivelse af købstilbud.

Har du yderlige spørgsmål, kan du kontakte Johan Stadil Petersen på telefonnr. 79 75 50 03 eller på e-mail johan.petersen@hedensted.dk.

Kontakt

Johan Stadil Petersen

Ejendom, Data og Koordinering / Teknik

Tlf.: +4579755003

Send e-mail