For foreninger

Her kan du som forening bruge digital selvbetjening til at søge om tilskud og meget andet.
Drenge til fodboldtræning

Disse selvbetjeningsløsninger er målrettet foreninger af alle typer. På de enkelte sider finder du både information samt link til den aktuelle selvbetjeningsløsning. 

Hvis I er en stor forening med ansatte, vil I også kunne bruge selvbetjening for virksomheder.

Foreninger

Oprettelse af ny forening

Ansøgning om foreningstilskud

Ansøgning om lån af kommunale lokaler

Indstilling af kandidater til mesterskabshædring

Aftenskoler

Ansøgning om tilskud til aftenskoler/voksenundervisning

Puljer

Ansøgning til Udviklingspuljen

Ansøgning til Kulturpuljen

Ansøgning til §18-puljen

Ansøgning til Den Fælles Naturpulje