Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre, at borgerne i Hedensted Kommune tilbydes et ensartet serviceniveau i forhold til den enkeltes funktionsevne.
Billedet viser et fyrtår det lyser

Kvalitetsstandarderne indeholder beskrivelser af det serviceniveau, som du kan forvente af Hedensted Kommune.

Beskrivelserne af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen sikrer sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af støtten og hjælpen.

I Social Omsorg tror vi på, at vi sammen kan bevæge mennesker. Det vil sige, at vi sammen med dig forsøger at bevæge dig i en retning, hvor du kan klare dig bedst muligt selv og dermed oplever et mere værdigt liv, som indeholder mulighed for selvbestemmelse og livskvalitet.

Social Omsorg har én kerneopgave, som medarbejderne arbejder efter. Kerneopgaven for Social Omsorg lyder således: ”At det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, der gør, at man løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.”

Herunder kan læse om de forskellige kvalitetsstandarder: