Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre, at borgerne i Hedensted Kommune tilbydes et ensartet serviceniveau i forhold til den enkeltes funktionsevne.
Paragraftegn

Kvalitetsstandarderne indeholder beskrivelser af det serviceniveau, som du kan forvente af Hedensted Kommune.

Beskrivelserne af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen sikrer sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af støtten og hjælpen.

Herunder kan læse om de forskellige kvalitetsstandarder: