Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre, at borgerne i Hedensted Kommune tilbydes et ensartet serviceniveau i forhold til den enkeltes funktionsevne.
Paragraftegn