Whistleblowerordning

Hedensted Kommunes whistleblowerordning er en lovpligtig ordning, der giver medarbejdere m.fl. mulighed for at indberette om alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold. Indberetninger kan være anonyme.

Hedensted Kommune har som følge af lovkrav fra den 17. december 2021, og fordi man ønsker at alvorlige overtrædelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, etableret en Whistleblowerordning.

Kommunens ansatte samt personer som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører kan indberette til whistleblowerordningen.

Man kan indberette om alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold uden frygt for negative konsekvenser. Det er muligt at indberette anonymt til enheden, men vi vil dog opfordre til, at du anfører dit navn i indberetningen.

Det er vigtigt, at du opretter en sikker postkasse via indberetningsportalen, hvor vi kan kommunikere med dig, uden at samtalen kan spores tilbage til dig.

Indberetningen til enheden er via nedenstående link som sikrer anonymitet og fortrolighed omkring indberetningen.


Hedensted Kommune vil hvert år i henhold til lovgivningen lave en anonymiseret offentliggørelse af typer af henvendelser til enheden.

Whistleblowerenheden er i Hedensted Kommune forankret i Økonomi, Personale og IT. Enheden består af tre medarbejdere, som fortroligt vil behandle de henvendelser, der kommer.

Vi samarbejder med advokatfirmaet Normbom Vinding, der screener alle indberetninger for, om de ligger inden for lovens område.

Whistleblowerenheden indstiller til HR, ledelsen m.m, hvorledes der kan eller bør følges op på en indberetning.

Læs mere om ordningen:
Retningslinjer for whistleblowordningen i Hedensted Kommune, herunder retningslinjer for databeskyttelse for ordningen

Årsrapporter

I henhold til lovgivningen offentliggør Hedensted Kommune årligt en anonymiseret rapport fra whitsleblowerordningen.

Årsrapport dec. 2022 - nov 2023
Årsrapport dec. 2021 - nov. 2022