Behandling af data ved feedback-funktion

Oplysninger om Hedensted Kommunes behandling af dine data i forbindelse med feedback-funktionen på kommunens hjemmesider.

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Du kan kontakte os her:

Hedensted Kommune
Politik & Udvikling
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

Telefon: 79 75 50 00

E-mail: [email protected]

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen [email protected] eller via Digital Post: www.hedensted.dk/borgerpost/dbr

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er få brugerfeedback på websites med henblik på rettelse af fejl og gennemførelse af forbedringer.

Kategorier af personoplysninger

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

  • Navn
  • E-mail-adresse

Behandlingens varighed

Kommunen sletter oplysningerne, når henvendelsen er besvaret og evt. behov for opfølgning (tilretning af websites) er noteret. Når oplysningerne er slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)
  • Ret til sletning (kun i særtilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er færdigbehandlet.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.