Akutpladser på Rehab - og Akutcenter Løsning

På Rehab- og Akutcenter Løsning er der 2 akutpladser, hvor der tilbydes ophold i op til 3 døgn.
Billede af græsstrå

Formål med akutpladserne

 •  At forebygge indlæggelser
 •  At forebygge genindlæggelser

Mål for ophold på akutpladserne

 • At der sker en hurtig afdækning af borgerens problemstilling
 • At relevant behandling og pleje planlægges, iværksættes og evalueres

Målgruppe

Borgere som er i akut risiko for at blive indlagt, men hvor indlæggelse ikke er påkrævet. Det vil være borgere, som er akut ramt af sygdom eller som har en opblussen af deres kroniske sygdom.

Det kan for eksempel dreje sig om:

 • Infektioner i urin- eller luftveje
 • Mave-tarm sygdom
 • Opblussen i KOL og andre luftvejssygdomme
 • Diabetes

Borgeren skal forud for ophold på akutplads være diagnostisk afklaret af egen læge eller vagtlæge.

Visitation til akutpladserne

Visitation sker via akutsygeplejersken i samarbejde med læge.

Akutpladserne leverer

 • Analyse og afklaring af de sygeplejefaglige problemstillinger
 • Udarbejdelse af mål for opholdet, iværksættelse af handlinger, daglig opfølgning og evaluering af indsatsen samt planlægning af udskrivelsen inden 3 døgn
 • Tæt observation, pleje og behandling
 • Lægefaglig kontakt
 • Sygeplejefaglige ydelser 24 timer i døgnet