Sygepleje

Sygepleje i hjemmet eller på en sygeplejeklinik er et tilbud til alle borgere med behov for sygepleje i Hedensted Kommune, såvel bosiddende som besøgende.
Mælkebøtte

Afgørelse om tildeling af hjælp

Der henvises til hjemmesygepleje fra hospitalet, praktiserende læge, speciallæge og vagtlæge. Hvis du har brug for sygepleje til f.eks. medicin, sår, støtte og vejledning, skal du henvende dig til din læge, der vil kontakte hjemmesygeplejersken.

Hvor ydes der sygepleje

Du kan få hjælp til sygepleje i dit hjem eller på en af sygeplejeklinikkerne i Hedensted Kommune. Hjemme sygeplejersken vurderer, om du kan modtage sygepleje i sygepleje klinikken eller i dit hjem.

Sygepleje er gratis for alle borgere, der opholder sig i kommunen.
Borgeren skal selv købe hudplejemidler, doseringsæsker og i enkelte tilfælde støttebind.

Klage- og ankemuligheder vedrørende sundhedsfaglig behandling

Ønsker du at klage over sundhedsbehandlingen, kan du enten kontakte

  • Hjemmesygeplejersken
  • Den sygeplejefaglige leder i dit lokalområde
  • chefen for Social Omsorg

Ovennævnte kan udlevere en klagevejledning til dig.

Du kan også gå ind på Styrelsen for Patientklager, hvor du kan læse mere om, hvordan du forholder dig, hvis du ønsker at klage.

Hvis du ønsker, at din sag revurderes, er det bedst, at du kontakter din hjemmesygeplejerske først. 

Hvem kan henvende sig?

Borgere, pårørende, hjemmeplejen, forvaltninger kan henvende sig direkte til hjemmesygeplejen ved ønske om hjælp.
Borgeren skal give samtykke til, at der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere.