Sygepleje

Sygepleje i hjemmet eller på en sygeplejeklinik er et tilbud til alle borgere med behov for sygepleje i Hedensted Kommune, såvel bosiddende som besøgende.
Mælkebøtte

Afgørelse om tildeling af hjælp

Der henvises til sygeplejen fra hospitalet, praktiserende læge, speciallæge og vagtlæge. Hvis du har brug for sygepleje til for eksempel medicin, sår, støtte og vejledning, skal du henvende dig til din læge, der vil kontakte sygeplejersken.

Hvor ydes der sygepleje

Du kan få hjælp til sygepleje i dit hjem eller på en af sygeplejeklinikkerne i Hedensted Kommune. Sygeplejersken vurderer, om du kan modtage sygepleje i sygeplejeklinikken eller i dit hjem.

Sygepleje er gratis for alle borgere, der opholder sig i kommunen.
Borgeren skal selv købe hudplejemidler, doseringsæsker og i enkelte tilfælde støttebind.

Klage- og ankemuligheder vedrørende sundhedsfaglig behandling

Ønsker du at klage over sundhedsbehandlingen, kan du enten kontakte

  • Hjemmesygeplejersken
  • Den sygeplejefaglige leder i dit lokalområde
  • Chefen for Social Omsorg

Ovennævnte kan udlevere en klagevejledning til dig.

Du kan også gå ind på siden Styrelsen for Patientklager, hvor du kan læse mere om, hvordan du forholder dig, hvis du ønsker at klage.

Hvis du ønsker, at din sag revurderes, er det bedst, at du kontakter din sygeplejerske først. 

Hvem kan henvende sig?

Borgere, pårørende, hjemmeplejen og forvaltninger kan henvende sig direkte til sygeplejen ved ønske om hjælp.
Borgeren skal give samtykke til, at der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere.