Rehab - og akutcenter

Hvis du midlertidig kommer i en situation, hvor du ikke kan klare dig selv på forsvarlig vis, er der mulighed for et tidsbegrænset døgnophold på Hedensted Kommunes Rehab-og akutcenter, der er placeret på Løsning Plejehjem.
Ældre mand i kørestol med hjælper

Besøg på Rehab - og akutcentret.

Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller pårørende som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigenselvtest inden besøg hos den +85-årige og kan, hvis de ikke er blevet testet inden besøget, få udleveret en antigenselvtest af plejehjemmet. 

Hvornår kan du komme på Rehab- og akutcenter?

  • Når du i en akut eller planlagt periode har brug for støtte, pleje, omsorg og træning, der ikke kan varetages i hjemmet, og hvor sygehusindlæggelse ikke skønnes nødvendig
  • Hvis du er alvorlig syg eller døende
  • Når din pårørende, der passer dig, har brug for at blive aflastet i en længere periode.

Du kan få bevilliget et ophold på Rehab- og akutcenter i en nærmere afgrænset periode. Det sker efter en individuel faglig vurdering. I opholdsperioden vil dit behov løbende blive vurderet.

Du skal selv sørge for og betale transport til og fra Rehab- og akutcenter.

Du er velkommen til at kontakte Kom Godt Hjem for yderligere oplysninger. Du kan også læse mere om de forskellige opholdstyper, der tilbydes på Rehab- og akutcenter under boksen "Læs mere".