Pleje af alvorligt syge og døende

Du kan få oplysninger om hvilke muligheder du har, hvis du eller en i din familie er alvorligt syg eller døende.

Hvis man ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet, tilbydes et tæt samarbejde med både sygeplejersker og hjemmeplejen.

Sygeplejersken kan være tovholder mellem samarbejdspartnere som læge, sygehus med mere. Sygeplejersken har specialviden omkring pleje og behandling af alvorligt syge og døende.
Der er 3 specialuddannede palliativesygeplejersker i kommunen. De har specifik viden om lindrende pleje og behandling i den sidste tid.

Pasningsorlov

Hvis du har et nært stående familiemedlem med:

  • Alvorlig sygdom
  • Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions evne
  • Indgribende kronisk eller langvarig lidelse

kan du søge kommunen om at blive ansat til at passe dit familiemedlem i hjemmet. (Lov om Social Service § 118). Du har mulighed for at blive ansat i op til 6 måneder. Perioden kan forlænges i 3 måneder i særlige tilfælde. Læs mere om pasningsorlov §118.

Plejeorlov til pasning af døende

Bruges når du har et nærtstående familiemedlem, som ønsker at dø i eget hjem. (Lov om Social Service §§ 119-120).

Hvornår kan du søge

Det er en betingelse, før kommunen kan yde plejevederlag at:

  • Lægen har vurderet, at videre behandling er udsigtsløs
  • Lægen har vurderet, om den syge kan passes i hjemmet
  • Lægen har vurderet, at den syge ikke skal være indlagt eller være på et plejecenter
  • Den syge og den nærtstående er indforstået med at plejeforholdet etableres
  • Den terminale fase er indtrådt og levetiden vil være kort (2-6 måneder)
  • Den syge befinder sig i egen eller pårørendes bolig.

Hedensted Kommune bevilliger plejeorlov til pårørende og nærtstående, hvor plejemodtageren er bosat i kommunen. For at orloven kan bevilliges, skal Hedensted Kommune kontaktes. Læs mere om plejeorlov §119 til pasning af døende.

Plejevederlag

Ansøgningsskema plejevederlag

Terminalregistrering

Sygeplejeartikler til døende

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 79755000

Digital Post