Pleje af alvorligt syge og døende

Her kan du få oplysninger om, hvilke muligheder du har, hvis du eller en nærtstående er alvorlig syg eller døende.
To hænder - en ung og en ældre, der holder i hånd