Hjælpemiddel, forbrugsgoder og boligindretning

Hvis du eller dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge Hedensted Kommune om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Målet er, at du eller dit barn får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres hjælp i dagligdagen.
Ung kvinde hjælper ældre kvinde med pc

Har du behov for et hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning, kan du søge dette ved Hedensted Kommune. De oplysninger, du angiver i din ansøgning, vil blive brugt af Hedensted Kommune til at afgøre din sag.

Obligatorisk selvbetjening

Du bedes anvende den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.
Du finder selvbetjeningsmulighederne til højre i den grønne boks.

Hvis særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, kan du i stedet kontakte Velfærdsrådgivningen på telefon 79 75 58 20 mellem kl. 09.00-13.00.

Hvis du har brug for et hjælpemiddel under uddannelse eller på din arbejdsplads

  • Skal du bruge et hjælpemiddel på dit uddannelsessted, skal du kontakte uddannelsesstedet.
  • Skal du bruge et hjælpemiddel på din arbejdsplads, skal du kontakte jobcenteret.

Afhentning og tilbagelevering af hjælpemidler

Hvis du bevilges et hjælpemiddel, skal du som udgangspunkt selv hente det på Hjælpemiddeldepotet.

Hvis du ikke længere bruger dit hjælpemiddel eller grundlaget for udlånet bortfalder, skal du levere det tilbage til Hjælpemiddeldepotet. Du bedes stille hjælpemidlet i den åbne container, som står uden for Hjælpemiddeldepotet.

Du finder Hjælpemiddeldepotet på Skolegade 10, 8723 Løsning.

Støtte til køb af bil (handicapbil)

Hvis du ønsker at søge om et lån til køb af bil ved Hedensted Kommune kan du finde mere information på "Støtte til køb af bil".

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Genansøgning af hjælpemiddel

Ansøg om forbrugsgoder

Ansøg om nødvendige boligændringer

Fritvalgsordning

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage

Hvis du vil klage