Hjælpemiddel, forbrugsgoder og boligindretning

Hvis du eller dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge Hedensted Kommune om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Målet er, at du eller dit barn får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres hjælp i dagligdagen.
Ung kvinde hjælper ældre kvinde med pc

Har du behov for et hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning, kan du søge dette ved Hedensted Kommune. De oplysninger, du angiver i din ansøgning, vil blive brugt af Hedensted Kommune til at afgøre din sag.

Obligatorisk selvbetjening

Du bedes anvende den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.
Du finder selvbetjeningsmulighederne til højre i den grønne boks.

Hvis særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, kan du i stedet kontakte Center for Visitation & Hjælpemidler på telefon 79 75 58 20 mellem kl. 09.00-13.00.

Hvis du har brug for et hjælpemiddel under uddannelse eller på din arbejdsplads

  • Skal du bruge et hjælpemiddel på dit uddannelsessted, skal du kontakte uddannelsesstedet.
  • Skal du bruge et hjælpemiddel på din arbejdsplads, skal du kontakte jobcenteret.

Afhentning og tilbagelevering af hjælpemidler

Hvis du selv skal afhente eller tilbagelevere et hjælpemiddel

Hvis du bevilges et hjælpemiddel af Hedensted Kommune, skal du som udgangspunkt selv afhente det på vores hjælpemiddeldepot. Hjælpemidlet vil blive stillet i den ene af de blå containere, som står uden for hjælpemiddeldepotet.

Det samme vil gøre sig gældende, når du skal tilbagelevere dit hjælpemiddel, her skal du stille det i den anden af de blå containere, som står uden for hjælpemiddeldepotet.

De blå containere er åbne hele døgnet rundt og du finder Hjælpemiddeldepotet på Skolegade 10, 8723 Løsning.

Hvis Hjælpemiddeldepotet skal afhente eller tilbagelevere et hjælpemiddel

Hvis du ikke selv har mulighed for at afhente dit hjælpemiddel, så kan vi hjælpe dig med det (dog ikke når det gælder hjælpemidler, der er bevilget midlertidigt i forbindelse med et rehabiliterings- eller genoptræningsforløb, her skal du selv sørge for det).

Hjælpemiddeldepotet kører ud og leverer og afhenter hjælpemidler i følgende tidsrum:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.00-15.00
Torsdag kl 09.00-16.30
Fredag kl. 09.00-13.00

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal afhente eller tilbagelevere dit hjælpemiddel, kan du kontakte Center for Visitation & Hjælpemidler på alle hverdage mellem kl. 09.00-13.00 på tlf.: 79 75 58 20

Støtte til køb af bil (handicapbil)

Hvis du ønsker at søge om et lån til køb af bil ved Hedensted Kommune kan du finde mere information på "Støtte til køb af bil".

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Genansøgning af hjælpemiddel

Ansøg om forbrugsgoder

Ansøg om nødvendige boligændringer

Fritvalgsordning

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage

Hvis du vil klage