Nødvendige merudgifter

Tilbuddet er til dig under folkepensionsalderen, der har ekstra udgifter som direkte følge af dit handicap eller sygdom.
Billeder viser en mand i kørestol med en hjælper. Manden i kørestolen er placeret oven på nogle mønter.

Det kan for eksempel være nødvendige merudgifter til medicin, kørsel til og fra uddannelse eller arbejde, kørsel til behandling og håndsrækninger, såsom hækklipning eller snerydning.

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

Hvordan søger jeg om tilskud til merudgifter?

Hvor længe kan jeg få støtte til merudgifter?

Husk at søge først

Hvis du vil klage