Mestringsenheden

Mestringsenheden støtter og rådgiver dig.
Kvinde med stok

Hvad er Mestringsenheden?

Mestringsenheden er en afdeling under Voksenhandicap, Social Omsorg i Hedensted Kommune som tilbyder tidlige forebyggende indsatser og socialpædagogisk støtte.

Mestringsenheden arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang og en anerkendende grundholdning, hvor din udvikling, livskvalitet, selvbestemmelsesret og ligeværd er i højsædet.

Målgruppe

Mestringsenheden tilbyder støtte og rådgivning til dig, som bor i eget hjem og har enten et  nedsat eller betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlig sociale problemer. Det kan f.eks. være dig med sklerose, muskelsvind, autismespektrum-forstyrrelser, senhjerneskade, ADHD eller lettere psykiatri- og misbrugsproblemstillinger.

Hvor foregår det?

Støtten kan foregå individuelt hjemme ved dig eller i et af Mestringsenhedens lokaler i Tørring, Hedensted og Juelsminde. Derudover kan du komme i gruppeforløb i et af Mestringsenhedens lokaler.

Mestringsenhedens tilbud ligger som udgangspunkt i tidsrummet kl. 08.00-20.00.

Hvad kan du få støtte til?

Mestringsenheden tilbyder støtte til at advikle sociale, fysiske og psykiske færdigheder.
Det kan eksempelvis være i forhold til:

Medbestemmelse

 • Sikre indflydelse - inddragelse i forhold omkring eget liv.

Udvikling af identitet

 • Bevare og udvikle selvværd.
 • Bevare og udvikle selvstændighed.

Kommunikation

 • Hjælpe med at udfylde ansøgninger til f.eks. pension, boligstøtte, hjælpemidler, ledsagerordning, handicapkørsel mm.
 • Samarbejde med arbejdspladser, sagsbehandlere, læger, speciallæger, sygehuse, undervisere, økonomiske rådgivere, fysio- og ergoterapeuter, hjemmeplejen, lokalbefolkningen m.v. Specialvejlederen kan desuden deltage som bisidder/støtteperson ved møder med ovenstående instanser.
 • At indgå i sociale relationer

Almindelig daglig levevis (ADL)

 • Støtte dig i de praktiske opgaver i hjemmet, herunder rengøring/oprydning hvor du selv er aktiv, samt verbal guidning omkring personlig pleje, tøjvask og lign.
 • Skabe kontinuitet, overblik, struktur og tryghed, samt træning i at indgå i den planlagte struktur.
 • Klare den daglige økonomi og større økonomiske beslutninger.
 • Afsøge fritidsinteresser for at opbygge et socialt netværk

Fysisk velvære

 • Kost – forstå hensigtsmæssig kost ifht. dit liv
 • Motion og bevægelse
 • Døgnrytme

Psykoedukation

 • Hvad betyder dit handicap for dig?
 • Erkende/acceptere handicap.
 • Respektere andres forskelligheder og ressourcer.

Pædagogisk ledsagelse

 • Du kan få pædagogisk ledsagelse, hvis det vurderes at du har behov for støtte til eksempelvis møder i kommunen og til læge og sygehus.

Du kan læse om, hvilken støtte du kan modtage af Mestringsenheden i Hedensted Kommunes kvalitetsstandarder, som du finder under ’Læs mere’.

Se og hør mere om Mestringsenheden i nedenstående video.