Mestringsenheden

Mestringsenheden støtter og rådgiver dig.
Kvinde med stok

Hvad er Mestringsenheden?

Mestringsenheden består af socialfaglige medarbejdere, der tilbyder socialpædagogisk støtte til borgere i Hedensted Kommune, som på baggrund af en konkret vurdering, via deres sagsbehandler er bevilget støtte jf. Servicelovens § 85 eller § 82 a og b.

Derudover er Mestringsenheden udbyder af Åben Vejledning, som ikke kræver en bevilling men i stedet en henvisning fra en sagsbehandler. Mestringsenheden yder støtte til borgere, der har fysiske og/eller psykiske handicap eller særlige sociale problemer.

Kerneopgaven i Social Omsorg er, at det enkelte menneske skal have rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv.

Mestringsenhedens medarbejdere arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor der tages udgangspunkt i borgerens udvikling, livskvalitet, medinddragelse og medindflydelse. Medarbejdernes faglige grundlag baserer sig blandt andet på den neuropædagogiske tilgang.

Mestringsenheden

Se mere om Mestringsenheden og bliv en del af teamet.