Botilbud

Tilbuddet er til dig med et betydeligt handicap, som ikke kan bo selvstændig uden støtte. Der findes forskellige former for botilbud, hvor valget af boligform er afhængig af dit støtte- og plejebehov.
Billede af hovedbygningen på Kildebjerget i Stouby

Hedensted Kommune har ni botilbud.

Der er otte længerevarende botilbud:

Der er ét midlertidigt botilbud:

Kildebjerget Bo- og beskæftigelsescenter er et midlertidigt botilbud til voksne med handicap og tilbyder også beskyttet beskæftigelse samt STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelsen).