Botilbud

Tilbuddet er til dig med et betydeligt handicap, som ikke kan bo selvstændig uden støtte. Der findes forskellige former for botilbud, hvor valget af boligform er afhængig af dit støtte- og plejebehov. Anbefalinger ved besøg på botilbud
Billede af hovedbygningen på Kildebjerget i Stouby

Hedensted Kommune har ni botilbud

Der er otte længerevarende botilbud:

Der er ét midlertidigt botilbud:

Kildebjerget Bo- og beskæftigelsescenter er et midlertidigt botilbud til voksne med handicap og tilbyder også beskyttet beskæftigelse samt STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelsen). 

Her ligger bofællesskaberne 

På kortet nedenfor kan du se, hvor kommunens bofællesskaber er placeret.

Bofællesskabet Solhøj#|#55.7657517,9.688304799999969#|# <p class="gmtitle" >Bofællesskabet Solhøj </p> Vejlevej 30 </br> 8722 Hedensted</br> Tlf.: 75 89 27 40 </br> Mobil nr.: 23 23 58 43</br> <p> <a class="gmlink" href = " #" target=" _self" >Læs mere om Bofællesskabet Solhøj » </a > #|#317AAF##|##Bofællesskabet Rørkærvej#|#55.7690464,9.7117788#|# <p class="gmtitle" >Bofællesskabet Rørkærvej </p> Rørkærvej 45 - 49</br> 8722 Hedensted</br> Tlf.: 75 89 08 16</br> <p> <a class="gmlink" href = " #" target=" _self" >Læs om Bofællesskabet Rørkærvej » </a > #|#317AAF##|##Bofællesskabet Lunavej#|#55.77794489999999,9.6951773#|# <p class="gmtitle" >Bofællesskabet Lunavej </p> Lunavej</br> 8722 Hedensted</br> Tlf.: 79 74 13 98</br> <p> <a class="gmlink" href = " https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/botilbud/bofaellesskabet-lunavej" target=" _self" >Læs mere om Bofællesskabet Lunavej » </a > #|#317AAF##|##Uldum Bofællesskab#|#55.848792,9.592705000000024#|# <p class="gmtitle" >Uldum Bofællesskab </p> Åparken 52</br> 7171 Uldum </br> Tlf.: 75 67 89 81</br> <p> <a class="gmlink" href = " https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksenhandicap/bofaellesskaber/uldum-bofaellesskab" target=" _self" >Læs mere om Uldum Bofællesskab » </a > #|#317AAF##|##Bofællesskabet Syrenvænget#|#55.7053804,9.993150600000035#|# <p class="gmtitle" >Bofællesskabet Syrenvænget </p> Syrenvænget 1</br> 7130 Juelsminde</br> Tlf.: 75 69 36 55</br> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksenhandicap/bofaellesskaber/bofaellesskabet-syrenvaenget" target=" _self" >Læs mere om Bofællesskabet Syrenvænget » </a > #|#317AAF##|##Bofællesskabet Egevej#|#55.75529239999999,9.856610100000012#|# <p class="gmtitle" >Bofællesskabet Egevej </p> Egevej 7 8783 Hornsyld Tlf.: 75 68 72 78 <p> <a class="gmlink" href = " https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksenhandicap/bofaellesskaber/bofaellesskabet-egevej" target=" _blank" >Læs mere om Bofællesskabet Egevej » </a > #|#317AAF##|##Bofællesskabet Rugmarken#|#55.77171800000001,9.702279999999973#|# <p class="gmtitle" >Bofællesskabet Rugmarken </p> Rugmarken</br> 8722 Hedensted</br> Tlf. nr. 79 75 59 59</br> <p> <a class="gmlink" href = " https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksenhandicap/bofaellesskaber/bofaellesskabet-rugmarken" target=" _self" >Læs mere om Bofællesskabet Rugmarken » </a > #|#317AAF##|##Bofællesskabet Højtoften#|#55.798006,9.573828899999967#|# <p class="gmtitle" >Bofællesskabet Højtoften </p> Bofællesskabet Højtoften</br> Toftevej 17-19, Lindved</br> 7100 Vejle</br> Tlf.: 79 74 11 44 <p> <a class="gmlink" href = " https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksenhandicap/bofaellesskaber/hoejtoften-bofaellesskab" target=" _self" >Læs mere om Højtoften Bofællesskab » </a > #|#317AAF##|##Kildebjerget#|#55.692352,9.772722#|# <p class="gmtitle" >Kildebjerget </p> Sanatorievej 1</br> 7140 Stouby </br> Tlf.: 79 75 59 50 <p> <a class="gmlink" href = " https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/kildebjerget" target=" _self" >Læs mere om Kildebjerget » </a > #|#317AAF##|##