Beskyttet beskæftigelse

Tilbuddet er til dig, som er under folkepensionsalderen med et handicap, der betyder at revalidering, fleksjob eller job med løntilskud ikke er en mulighed.
Ung mand der buskrydder på Kildebjerget.

Hvad er beskyttet beskæftigelse?

Formålet med indsatsen er at give dig mulighed for at bruge dine evner og give dig livskvalitet ved at deltage i et arbejdsmæssigt fællesskab samt opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som medarbejder i beskyttet beskæftigelse arbejder du i et arbejdsmiljø, der er tilpasset dine behov. Du får løn og har en arbejdsdag med mødetider, og hvad der ellers følger med på en arbejdsplads. Forskellen er, at opgaverne er tilrettelagt, så de tager hensyn til dine evner, ressourcer og interesser.

Arbejdet kan eksempelvis bestå af montage og pakkeopgaver, pedelarbejde, rengøring eller som hjælper i en kantine.
Arbejdet kan foregå på et beskyttet værksted eller ude hos en privat arbejdsgiver.

Du skal selv betale for din daglige transport til og fra dit arbejde inden for en afstand af 10 kilometer. Din udgift kan dog ikke overstige 30 % af din udbetalte løn. Nødvendige udgifter til kørsel derudover bliver betalt af Voksenhandicap.

Hvordan søger jeg om beskyttet beskæftigelse?

Du skal kontakte Visitation Voksenhandicap (se kontaktoplysninger i boksen).