Tidlig forebyggende indsatser

Tilbuddet er til dig, som har et lettere behov for støtte. Forløbet er tidsbegrænset og kan tilrettelægges både individuelt og i grupper. Formålet er at udvikle dine sociale og praktiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne bo i egen bolig.
Billede viser et papirklip, hvor en der sidder i kørestole holder andre i hånden.

Hvad er tidlig forebyggende indsatser?

Forløbene er til dig der har brug for hjælp, omsorg eller støtte, optræning og udvikling af dine færdigheder. Forløbene er med til at forbedre dit aktuelle funktionsniveau, eller forebygge at dit handicap eller sociale problem forværres.

Det er Mestringsenheden, som tilrettelægger støtten sammen med dig.

Hedensted Kommune tilbyder:

 • Gruppeforløb der som udgangspunkt kan gives op til 6 måneder
 • Individuelle forløb der er tidsafgrænset og som du kan modtage op til 6 måneder
 • Individuelle forløb, etableret i samarbejde med frivillige, der er tidsafgrænset og som du kan modtage op til 6 måneder

Hvem kan søge?

Du kan søge om tidlig forebyggende indsatser, hvis du har en:

 • Lettere funktionsnedsættelse
 • Lettere sociale problemer
 • Risiko for at udvikle funktionsnedsættelser
 • Risiko for at udvikle sociale problemer
 • Risiko for at din situation bliver forværret

Hvad indeholder tilbuddet?

Forløbene kan bestå af:

 • Hjælp til håndtering af din post og økonomi.
 • Afprøvning af velfærdsteknologi, som du kan benytte både undervejs og efter endt forløb.
 • Træning af Almindelig Daglig Levevis (ADL).
 • Undervisning i eksmpelvis ADHD eller autisme, så du kan blive bedre til at forstå dig selv og dit handicap.

Hvor foregår det?

Tilbuddene foregår som udgangspunkt i Mestringsenhedens lokaler i Tørring, Løsning og Juelsminde. I en periode kan støtten foregå hjemme hos dig.

Hvordan søger jeg om tidlig forebyggende indsatser?

Du skal kontakte Visitation Voksenhandicap (se kontaktoplysninger i boksen).