Borgerstyret Personlig Assistance

Tilbuddet er til dig, der har et meget stort og sammensat behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med mere, som ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven.
Billedet viser en yngre kvinde, der hjælper en ældre kvinde med krykker.

Hvis du ikke har så omfattende hjælpebehov, men alligevel har behov for meget støtte i hjemmet, (mere end 20 timer pr. uge), kan du måske få kontant tilskud til ansættelse af egne hjælpere. 

Tilbuddet er til dig, der har et meget stort og sammensat behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med mere, som ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i Serviceloven.