Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Tilbuddet er til dig, der har et meget stort og sammensat behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med mere, som ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven.
Billedet viser en yngre kvinde, der hjælper en ældre kvinde med krykker.

Hvis du ikke har så omfattende hjælpebehov, men alligevel har behov for meget støtte i hjemmet (mere end 20 timer pr. uge) kan du måske få kontant tilskud til ansættelse af egne hjælpere. 

Tilbuddet er til dig, der har et meget stort og sammensat behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med mere, som ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven. 

Hvad er en BPA-ordning?

Dette er en ordning til dig, der har et omfattende behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse mv.

Når du har en hjælperordning ansætter du selv dine hjælper og anviser, hvordan de skal hjælpe dig og med hvad.

Dine hjælpere kan støtte dig i hjemmet eller uden for hjemmet, når du har brug for at blive ledsaget og andre former for praktisk hjælp.

Hvis du ikke har så omfattende hjælpebehov, men alligevel har behov for meget støtte i hjemmet (mere end 20 timer pr. uge) kan du måske få kontant tilskud til ansættelse af egne hjælpere.

Hvordan søger jeg om en BPA-ordning?

Du skal kontakte Rådgivningen Voksenhandicap (se kontaktoplysninger i boks).