Film om sagsbehandling

DUKH er en uvildig konsulentordning, som yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.
Film om sagsbehandling

Hvem kan få rådgivning i DUKH?

DUKH yder gratis og uvildig rådgivning til mennesker med handicap, herunder både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser og personlighedsforstyrrelser.

Derudover yder DUKH også rådgivning til pårørende og andre kontaktpersoner – dog skal du have en fuldmagt, hvis du ønsker konkret rådgivning på vegne af en anden, myndig person.

Film om sagsbehandling

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet har lavet en række små film, som forklarer hvad der sker, når du søger om hjælp fra Voksenhandicap og Børnehandicap. 

Se filmene om sagsbehandling og regler.