Ledsagerordning

Tilbuddet er til dig under folkepensionsalderen, som ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet på grund af dit handicap. Du kan ledsagelse op til 15 timer om måneden til selvvalgte fritidsaktiviteter.
Billede af ung mand der er ved at tage en kørestol ud af en bil. Manden der skal bruge kørestolen sidder og venter i bilen.

Hvad er en ledsagerordning?

Du kan bevilges op til 15 timer om måneden til ledsagelse til fritidsaktiviteter, som du selv bestemmer. Det kan eksempelvis være ledsagelse til indkøb samt deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter.

Ordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, du får brug for hjælp til under ledsagelsen, for eksempel hjælp med at tage overtøj af, hjælp til toiletbesøg og hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler.

Hvordan søger jeg om en ledsagerordning?

Du kan kontakte Visitation Voksenhandicap (se kontaktoplysninger i boks) eller ansøge digitalt på borger.dk

Større behov for hjælp i hverdagen (BPA)

Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).