Børn under 18 år med handicap

Drejer det sig om et barn under 18 år med et handicap, henvises til Børn & Familier
Blå handicap skilt