Håndværkerlisten

Hedensted Kommune ønsker at samarbejde med dygtige håndværkere, og derfor inviterer vi virksomheder inden for bygge og anlæg til at oprette sig på vores håndværkerliste.

Listen vil være tilgængelig for beslutningstagerne vedr. ejendommenes drift og vedligehold, således at der er mulighed for at vælge leverandører fra listen. Kommunen har en decentral organisering på ejerskabet og driften af de kommunale bygninger. Indvendig vedligeholdelse og mindre projekter i de kommunale ejendomme varetages af den enkelte leder af området eller ejendommen.

Vedrørende udvendig vedligehold og vedligehold af de tekniske installationer, (herunder energi) samt større projekter, så støttes eller suppleres lederne af kompetencegruppen Kommunale Bygninger.

Leverandører og håndværkere udvælges indenfor rammerne dansk lovgivning og EU-lovgivning. Ved valg af leverandører og håndværkere lægges der vægt på kvalitet, faglighed og godt samarbejde. Tildeling af opgaver sker i henhold til gældende tærskelværdier.

Læs om hvordan kommunen køber ind

Håndværkerlisten bliver ikke opdateret fra vores side, og du skal være opmærksom på, at registreringen kun gælder i et år. Du vil modtage mail fra os inden registreringen udløber, således du kan foretage ny registrering. Du kan til enhver tid selv opdatere oplysningerne ved at tilmelde dig på ny her på hjemmesiden.

At være opført på listen er ikke garanti for at få opgaver. Kommunen forbeholder sig ret til at benytte andre håndværkere og leverandører til at levere nødvendige varer og ydelser, eller frit at vælge ud fra listen.

Bemærk i øvrigt, at Hedensted Kommune kun tager imod elektroniske fakturaer.

Læs nærmere om fakturering til kommunen