Støtte til køb af bil (handicapbil)

Du kan søge om lån til køb af bil ved Hedensted Kommune, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig grad, at det forringer din evne til at færdes.
Billede af hænder på rattet i en bil

Inden du søger om støtte til køb af bil, bedes du se denne film. 

Hedensted Kommune kan bevilge et rentefrit lån på op til 199.000 kr. (2021 takst), hvoraf du skal betale halvdelen tilbage over 8 år. Hvis du har en indkomst over 236.000 kr. (2021 takst), forhøjes den del, du skal tilbagebetale.

Du kan få støtte til almindelig personbil og en udvidet støtte, hvis det vurderes at, du har behov for en større bil, eksempelvis en kassevogn eller minibus.

Du kan søge om særlig indretning til din bil, uanset om du er bevilget støtte til køb af bil eller selv ønsker at købe en bil.

Det er et krav at:

  • Politiet stiller krav om det
  • Hvis dit helbredsforhold i øvrigt taler for det
  • Hvis det letter din placering i bilen

Tilskud til automatgear er den faktiske udgift dog højest 27.491 kr. (2021 takst). Automatgearet skal som udgangspunkt også holde i 8 år, men man kan i særlige tilfælde få støtte til udskiftning inden.

Du skal regne med en månedlig udgift på ca. 3000 kr. pr. måned.