Støtte til køb af bil

Du kan søge om lån til køb af bil ved Hedensted Kommune, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig grad, at det forringer din evne til at færdes.
Billede af hænder på rattet i en bil

Inden du søger om støtte til køb af bil, bedes du se denne film. 

Hedensted Kommune kan bevillige et rentefrit lån op til 213.000 kr. (2024 takst), hvoraf du skal betale halvdelen tilbage over 8 år. Hvis du har en indkomst over 253.000 kr (2024 takst), forhøjes den del, du skal tilbagebetale.

Du kan få støtte til almindelig personbil og en udvidet støtte, hvis det vurderes, at du har behov for en større bil, eksempelvis en kassevogn eller minibus.

Du kan søge om særlig indretning til din bil, uanset om der bevilget støtte til køb af bil eller selv ønsker at købe en bil.

Det er et krav at:

  • Politiet stiller krav om det
  • Hvis dit helbredsforhold i øvrigt taler for det
  • Hvis det letter din placering i bilen

Tilskud til automatgear er den faktiske udgift dog højest 29.485,42 kr. (2024 takst). Automatgearet skal som udgangspunkt også holde i 8 år, men man kan i særlige tilfælde få støtte til udskiftning inden.

Du skal regne med en månedlig udgift på ca. 3.000  kr. pr. måned.