Tandplejen

I kommunens klinik i Hornsyld tilbyder vi vederlagsfri tandpleje til børn og unge under 21 år. Samt tandpleje til ældre og fysisk- og psykisk handicappede voksne.
Billede af børn der børster tænder

Find mere information om vores tilbud på tandplejens hjemmeside:

Børne- og ungetandpleje

Der er valgfrihed mellem den kommunale tandklinik og de privat praktiserende tandlæger, der har samarbejdsaftale med kommunen.

Den kommunale tandpleje har en kommunal tandklinik i Hornsyld. Derudover samarbejder den kommunale tandpleje med to private klinikker. Du kan se hvilke på Tandplejens egen hjemmeside.

Omsorgs-, Special- og Socialtandpleje

Omsorgstandpleje er for alle på 21 år og derover, der ikke kan tage vare på egen tandsundhed, fx. plejehjemsbeboere.

Specialtandpleje er for alle på 21 år og derover, der ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje og har betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Socialtandpleje er et tilbud for de allermest socialt udsatte.

Alle tre tilbud forudsætter visitation. Processen herom står yderligere beskrevet på tandplejens egen hjemmeside.