Tandplejen

Gratis tandpleje til alle børn og unge fra 0-18 år samt omsorgs- og special- og socialtandpleje til visiterede borgere over 18 år.
Billede af børn der børster tænder

Børne- og ungetandpleje

Der er valgfrihed mellem de kommunale tandklinikker og de privat praktiserende tandlæger, der har samarbejdsaftale med kommunen.

Den kommunale tandpleje har en kommunal tandklinik i Hornsyld. Derudover samarbejder den kommunale tandpleje med to private klinikker. Du kan se hvilke på Tandplejens egen hjemmeside.

Omsorgs-, Special- og Socialtandpleje

Omsorgstandpleje er for alle over 18 år, der ikke kan tage vare på egen tandsundhed, fx. plejehjemsbeboere.

Specialtandpleje er for alle over 18 år, der ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje og har betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Socialtandpleje er et tilbud for de allermest socialt udsatte.

Alle tre tilbud forudsætter visitation.

Mere information

Find mere information om vores tilbud på tandplejens hjemmeside: