Hjerneskade

At blive ramt af en sen hjerneskade er svært både for den ramte og de pårørende. Du kan læse om de tilbud der findes i Hedensted Kommune til hjerne skadede borgere og deres pårørende.

Hvad er sen hjerneskade?

En sen hjerneskade sker senere i livet. Den kan opstå som følge af f.eks blodprop, tumor i hjernen, hjerneblødning, hovedskade eller hjertestop. Der kan være fysiske skader. Det kan være halvsidig lammelse, balance-gang eller tale problemer. Der kan også være kognitive skader. Det kan være problemer med at tale, forstå, nedsat hukommelse og forandringer i personligheden.

Synlige og usynlige følger

 Nogle følger er synlige, f.eks.:

 • Lammelser
 • Evnen til at tale

 Andre følger er usynlige, f.eks.:

 • Hurtigere mental udtrætning - hjerneskadetræthed
 • Støj-følsomhed.
 • Nedsat mentalt tempo, hvor tænkning og opgaveløsning tager længere tid.
 • Besvær med at finde ord.
 • Besvær med at fastholde fokus i en samtale/opgave.
 • Besvær med at ”holde flere bolde i luften”, bevare overblikket
 • Nedsat tolerance over for pres - man bliver lettere stresset
 • Humør svingninger – lettere til gråd eller kortere lunte.
 • Nedsat initiativ – sidder det samme sted dagen lang

Tilbud i kommunen

Der er ansat en hjerneskadekoordinator, som du kan henvende dig til og få hjælp af.

Koordinatoren tilbyder:

 • rådgivning til den hjerneskadede og familie eller netværk
 • vejledning i hvordan man som familie eller netværk kan støtte efter en hjerneskade.
 • information om de kommunale tilbud og muligheder
 • tværfaglig koordinering, så der er sammenhæng og overblik i hjælpen 
 • koordination og inddragelse af relevante samarbejdspartnere i dit forløb

Samarbejdspartnere i Hedensted kan for eksempel være hjerneskade teamet, Korttidsafsnittet på Løsning Plejecenter, jobcenteret eller sundheds konsulenterne.

Aktiviteter

 • Café i Frivillighedshuset, Østerbrogade 21 B, Hedensted hver tirsdag eftermiddag kl. 15.00 – 17.00
 • Støtte og aktivitetscenteret Fønex
 • ASV – pårørende

Kontakt

Marianne Folmer

Velfærdsrådgivningen / Social Omsorg

Tlf.: +4579755803

Send e-mail