Akut team

Akut teamet er et tilbud om sygepleje til ældre borgere med akut opstået sygdom eller akut forværring i eksisterende sygdom.

Akut teamet er etableret for at styrke og udvikle det akutte sygeplejeberedskab. Dette for at imødekomme hurtigere udskrivelser fra sygehusene og det efterfølgende behandlingsforløb.

Endvidere er ønsket at styrke indsatsen i den akutte fase, hvor en fokuseret indsats i hjemmet kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser af borgere med for eksempel blærebetændelse, væskemangel, lungebetændelse, fald, underernæring og KOL.

Hvis du får brug for Akut teamet

Akut teamet kan blive tilkaldt, hvis du får brug for akut sygepleje til en faglig vurdering af din tilstand indenfor få timer.

Akut teamet planlægger dit forløb og justerer din behandling i tæt samarbejde med lægen, hjemmesygeplejen og dine pårørende.

Når den akutte fase er afsluttet planlægger Akut teamet overdragelse til hjemmeplejen.

Hvem er Akut teamet

Akut teamet består af sygeplejersker med en bred erfaring inden for akut pleje og behandling af den ældre medicinske patient.