Svarfrister

Her kan du se de svarfrister, der gælder på det sociale område.

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder fastsætte svarfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til afgørelsen vil være truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Nedenfor ser du de svarfrister, der godkendt for Hedensted Kommune.

Svarfrister fordelt på lovområder

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde