Svarfrister

Her kan du se de svarfrister, der gælder på det sociale område.

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal byrådet på de enkelte sagsområder fastsætte svarfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til afgørelsen vil være truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Byrådet har den 29. marts 2017 godkendt disse svarfrister for Hedensted Kommune:

Læs svarfrister for Hedensted Kommune på det sociale område

(Bemærk: Dokumentet med svarfrister er under opdatering med nye svarfrister for handicapområdet).

 

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde