Hønsehold

Høns skaber liv i haven og er med til at gøre husstanden grønnere. På denne side kan du læse om specielle forholdsregler ved hobbyhønsehold
Høne

Hønsehold i Hedensted Kommune

I Hedensted Kommune er der ikke vedtaget en kommunal forskrift for hønsehold. Det er derfor tilladt at holde både høns og hane i byzone. Du må have op til 30 stk. høns, inkl. hane. Bemærk, at der kan være vedtægter i din grundejerforening eller tinglyste servitutter, som forbyder hønsehold eller evt. haner på din grund. I så fald gælder de lokale regler fremfor kommunens generelle vejledning.

Hedensted Kommune anbefaler, at kommende ejere af hønsehold tager naboen med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet. Dette kan forebygge gener og klager over hønseholdet.

Har du fjerkræ som hobby, kan vi anbefale dig at tage følgende hensyn til dine naboer:

  • Lav et hus og en indhegning, så dyrene ikke kan løbe frit omkring
  • Husk, at fjerkræhuset skal opfylde Bygningsreglementets regler om placering på grunden
  • Hvis du har haner eller hanekyllinger, så hold dyrene inde i et mørklagt hus om natten indtil kl. 7.00 på hverdage og kl. 8 på lør-, søn- og helligdage
  • Hvis dyrene alligevel laver generende støj, så isolér fjerkræhuset
  • Sørg for, at fjerkræene ikke giver lugtgener. Gødning skal enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller graves ned på et egnet sted
  • Sørg for ikke at tiltrække skadedyr. Opbevar og udlæg foder, så skadedyr ikke bliver tiltrukket

Et hobbydyrehold må ikke give anledning til væsentlig gene for omgivelserne. Hvis Hedensted Kommune modtager klager over et hønsehold eller over hanegal, har kommunen mulighed for at påbyde, at generne nedbringes.

Kommunen kan f.eks. stille krav om, at bure mørkelægges og støjisoleres og at hønsene lukkes inde til f.eks. kl. 7. Kan generne ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud, kan Hedensted Kommune nedlægge forbud mod hønseholdet eller kræve, at hanen fjernes.

Vær opmærksom på, at dyrehold kan tiltrække rotter. Hvis du får mistanke om rotter skal du straks anmelde det.