Hobbydyrehold

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller uden for byen.
Hest på en mark

Etablering af hobbydyrehold

Hobbyhold af mindre husdyr som høns, kaniner og lignende må du have i byzone. Større husdyr (fx grise, køer og heste) må du kun have i landzone.

Du behøver ikke give kommunen besked, inden du etablerer et hobbydyrehold, hvis det er mindre end i eksemplerne nedenfor.

Hvis du bor på landet og skal bygge en stald/skur til dyrene, kan det være nødvendigt at søge en landzonetilladelse. Se mere om landzonetilladelser.

Skal du bygge et hønsehus eller lignende, kan du læse om reglerne for byggeri under 10 m²

Opbevaring af husdyrgødning

På kommunens hjemmeside kan du læse om de generelle regler for opbevaring af husdyrgødning.

Du kan evt. kontakte en landmand i nærheden og høre, om han vil modtage gødning fra dine dyr, hvis der er mere, end du selv kan bruge.

Husdyrgødning kan ikke afleveres på kommunens genbrugspladser.

Forebyggelse af fluer og rotter

Håndteringen af husdyrgødningen, og en god staldhygiejne, har stor betydning for, om der kommer et flueproblem. Du skal sørge for, at der ikke ligger foderrester og husdyrgødning i stalden. Mødding og markstak bør overdækkes med presenning for at forhindre fluegener og lugt. Du kan læse mere om fluebekæmpelse på kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at dyrehold kan tiltrække rotter. Hvis du får mistanke om rotter, skal du straks anmelde det.

Tilsyn

Kommunen kan føre tilsyn med hobbydyrehold. Det kan fx være i forbindelse med klager over dyreholdet, lugt, fluer mm.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift