Miljø

Læs hvad du gør i forhold til hobbydyrehold, fluer, afbrænding af affald, røg, støj og lugt gener.
Miljøforurening i naturen