Ansøg om kystbeskyttelse

Her kan du søge om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse.
Dige

Fra den 1. september 2018 er det kommunen, der meddeler tilladelse til kystbeskyttelse, med mindre staten er bygherre.

Kystbeskyttelse udføres og betales som udgangspunkt af grundejerne, hvis grund skal beskyttes mod erosion eller oversvømmelse fra havet. Udførelse af kystbeskyttelse reguleres efter kystbeskyttelsesloven, hvor sagsbehandlingen administreres af kommunen. Det betyder, at etablering eller renovering af kystbeskyttelse kun må udføres med tilladelse fra Hedensted Kommune. 

Bemærk

En ansøgning betragtes som indkommet, når alle nødvendige oplysninger foreligger, hvorefter sagsbehandlingen påbegynder. Det er derfor vigtigt, at indsende et udførligt ansøgningsskema. Ansøgningen skal indsendes digitalt. Kommunen har pligt til at afvise at behandle en ansøgning, der ikke indsendes digitalt, med mindre særlige forhold gør sig gældende. 

Ansøgningsskemaet og de tilhørende bilag indscannes og sendes til [email protected]

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af VVM-reglerne. Derfor skal der i forbindelse med ansøgningen samtidig indsendes en VVM-anmeldelse. 

Her finder du skema til anmeldelse af VVM (Vurdering af Virkning på Miljø) VVM-anmeldeskema.

For yderligere information kontakt: 

Natur, Vand & Vej
Administrationshus Tørring
Stadionsparken 1
7160 Tørring

Tlf: 79 75 50 00 

Samtykkeerklæring

Hvis én grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse, skal ansøgningen sendes direkte til Hedensted Kommune. Ved fælles ansøgning mellem flere grundejere forudsætter det, at der er fuld enighed om projektet, herunder hvad der skal etableres, og hvordan udgifterne skal fordeles. Hertil skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra alle berørte ejere. 

Kommunen kan stå for et kommunalt fællesprojekt, jf. kystbeskyttelseslovens § 1a. Eksempelvis hvis der opstår uenighed blandt en gruppe grundejere, eller hvis kommunen selv igangsætter et kystbeskyttelsesprojekt.