Gener og klager

Hvis man oplever gener i form af røg, støj, lugt m.m., kan man henvende sig til Kommunen, som i visse tilfælde kan hjælpe
Røg fra skorsten

Røg, støj og lugt m.m. fra både private og virksomheder kan virke generende. Er der tale om en væsentligt gene, kan kommunen ofte hjælpe gennem miljølovgivningen.

Hedensted Kommune opfordrer til, at man først kontakter den, der generer og prøver at løse problemet ad denne vej. Er dette ikke muligt, kan man klage til kommunen.

Man kan klage over:

  • støj, røg og lugtgener fra virksomheder og dyrehold
  • uhygiejnisk opbevaring og afbrænding af affald
  • røg fra private brændeovne
  • rotter
  • hønse- og fuglehold

Der kan ikke klages over:

  • gener fra andre dyr end ovennævnte
  • røg flytbare ovne, havepejse, grill og lignende
  • de fleste tekniske apparater eller redskaber, som hører til og bruges ved beboelser
  • støj fra private husstande, f.eks. musikanlæg og udendørsaktiviteter m.m. Her kan politiet eventuelt kontaktes
  • Vildmarksbade

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg