Markstak

Nogle typer husdyrgødning må du lægge i en stak i marken. Du kan læse mere om reglerne på denne side.
Markstak

Krav til markstak/kompost

For at husdyrgødning kan opbevares i en markstak, skal følgende krav overholdes:

  • Du må ikke lægge helt frisk gødning i markstak. Tørstofindholdet i husdyrgødningen skal være over 30%. Det kan fx være dybstrøelse, som har ligget mindst 3 måneder i en stald og dermed er komposteret
  • Du skal overdække markstakken med tæt materiale, fx presenning
  • Markstakken må kun ligge det samme sted i 12 måneder og ikke samme sted igen, før der er gået 5 år
  • Du skal føre en årlig optegnelse af placeringen af markstakken. Optegnelsen skal omfatte perioden og placeringen af markstakken
  • Markstakken skal overholde afstandskravene

Hvis du vil lave en markstak, så er det vigtigt at tage hensyn til naboerne. Afstandskravet mellem markstak og skel er 30 m. Se flere afstandskrav i links til højre.

Har du spørgsmål vedr. markstak/kompost, er du velkommen til at skrive til [email protected]

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift