Brugerbetaling for godkendelser og tilsyn

Visse virksomheder og husdyrbrug skal have regelmæssigt tilsyn, og de er omfattet af brugerbetaling

Der udsendes hvert år i november/december opkrævning af brugerbetaling fra Hedensted Kommune for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelses- og Husdyrbrugloven.

Brugerbetalingen opkræves i henhold til Brugerbetalingsbekendtgørelsen. Brugerbetalingen dækker en del af den tilsyns- og godkendelsesaktivitet, som kommunen har udført i det pågældende år.

Fakturaen kan indeholde følgende poster:

  • Godkendelse - aktiviteter på virksomheden (f.eks. møder i forbindelse med ny godkendelse)
  • Godkendelse - aktiviteter uden for virksomheden (udarbejdelse af godkendelse "ved skrivebordet")
  • Tilsyn - aktiviteter på virksomheden (her medgår den tid sagsbehandleren har været på virksomheden ved tilsyn)
  • Tilsyn - aktiviteter uden for virksomheden (forberedelse af tilsyn, tilsynsrapport, opfølgning, kontrol af indberetninger, grønne regnskaber m.m.)
  • Fremmede tjenesteydelser, hvoraf der faktureres 57,79% (hvis kommunen har benyttet konsulenthjælp til opgaver, der er omfattet af brugerbetaling)

Hvis der er lavet revision/revurdering af gamle miljøgodkendelser, kan tiden herfor være medtaget under ”Tilsyn - aktiviteter uden for virksomheden”.

Opkrævningsperioden er 1. november til 31. oktober. Timetaksten fastsættes hvert år af Miljøstyrelsen. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen.

Ved henvendelse angående brugerbetaling for godkendelser og tilsyn:
Oplys venligst, om det drejer sig om en virksomhed eller et landbrug.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg