Olie – og kemikalietanke

Der er specielle regler for tanke til olie eller kemikalier på over 6000 liter.
2 olietanke

Hvis du skal etablere en olie- eller kemikalietank over 6000 liter, vil det kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen vil afhænge af hvad der skal være i tanken, og om den er nedgravet eller overjordisk.

Tilladelse til nedgravede tanke, der skal bruges til kemikalier, gives af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Tjek din plasttank – risiko for revner

Oliebranchen (Drivkraft Danmark) har udarbejdet en folder om plasttanke, da der er set et stigende antal tanke med revner.

Folderen vil blive uddelt af tankbilchaufføren ved levering til oliekunder med plasttanke. Drivkraft Danmark har aftalt med de enkelte olieselskaber, at de er forberedt til at tage sig af henvendelser fra kunderne 

Oliebranchen og Miljøstyrelsen beder kommunerne om at henvise henvendelser til det aktuelle olieselskab.  

Aktuelle afgørelser

Se aktuelle afgørelser

For tank under 6000 liter, der skal bruges til olie og olieprodukter – og det kan fx være private olietanke, som kaldes villatanke - er der særlige regler i olietankbekendtgørelsen, se under olietank.

Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos Miljøstyrelsen eller kommunen.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg