Genanvendelse af knust asfalt

Asfalt kan genanvendes ved at knuse den opbrudte asfalt og udlægge den på ny i løs form.
Håndfuld knust asfalt

Nedknusning øger risikoen for udvaskning og frigivelse af problematiske stoffer som tjære, olie og tungmetaller til jorden.

For at beskytte grundvandet mm. er anvendelsen af opbrudt knust asfalt underlagt Miljøbeskyttelseslovens §19Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt fra 1985 samt deres vejledende udtalelse om fortolkning af cirkulæret fra 2010.
Vi anbefaler, at du enten genanvender asfalt på stedet i eller under en ny vejbelægning eller, at du kører det til genanvendelse på anlæg, der fremstiller asfalt.