Knust asfalt

Her kan du læse om brugen af knust asfalt
Håndfuld knust asfalt

Miljøgodkendelse

Hvis du vil bruge knust asfalt til belægninger på stier, grusveje, markveje, indkørsler, vendepladser, parkeringspladser m.v. kræver det en miljøgodkendelse. Vi opkræver brugerbetaling for den tid, vi bruger på at lave godkendelsen. Derudover er der krav om miljøtilsyn, som også er brugerbetalt.

Vil du bruge knust asfalt under et tæt slidlag, fx i opbygningen af en vej med asfalt øverst, kræver det ingen miljøgodkendelse. Kontakt os for at høre, om projektet kan gennemføres uden en miljøgodkendelse: [email protected].

Krav ved brug af knust asfalt

Den opbrudte asfalt skal være nedknust og må ikke indeholde fremmedlegemer eller andre affaldsfraktioner og skal erstatte primære råstoffer. Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet.

Ansøgning om miljøgodkendelse og VVM

Du skal ansøge via www.bygogmiljoe.dk.

En ansøgning om godkendelse til at bruge knust asfalt skal blandt andet indeholde oplysninger om følgende: 

  • Kortmateriale over arealet, hvor den knuste asfalt skal anvendes (adresse og matrikel nr.).
  • Beskrivelse af hvor mange m², den knuste asfalt skal udspredes på
  • Mængde af knust asfalt, der skal bruges/ hvor tykt et lag, der ønskes anlagt
  • Beskrivelse af hvor asfalten stammer fra
  • Tidsplan for projektets gennemførelse
  • Afstand til drikkevandsboringer, områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene vandværker – hvis de kendes

Kontakt os gerne på forhånd: [email protected].

Forureningskortlægnning

Vær opmærksom på, at Region Midtjylland kan kortlægge arealet som forurenet. Kortlægning af arealet som forurenet kan ske, uanset om udlægningen er sket i overensstemmelse med reglerne ovenover og dermed er lovlig.