Jordforurening

Jordbunke

Kommunen varetager myndighedsarbejdet i forbindelse med håndtering af overskudsjord, herunder forhold omkring håndtering, anmeldelse og flytning af forurenet jord.

Herudover varetages sagsbehandling af genanvendelse af forurenet jord og tilladelse til ændring af et areal fra erhverv til boligformål eller anden følsom anvendelse.

Se i øvrigt også her om akutberedskab.