Jordflytning

Hvis du skal flytte jord, skal du være opmærksom på at der er regler for flytning af jord. Visse typer jord skal anmeldes til kommunen FØR jorden flyttes.
Jordbunke

Der findes flere typer af jord der skal anmeldes

  • Forurenet jord
  • Jord fra en kortlagt ejendom
  • Jord fra områdeklassificerede områder
  • Jord fra offentlig vej
  • Jord fra godkendte modtageanlæg

Du kan slå op, om din grund er kortlagt på www.mingrund.dk. Du kan desuden se, om din grund er områdeklassificeret på Hedensted Kommunes Webkort. Se under Selvbetjening.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg