Miljøtilsyn

Kommunens tilsynsindsats er fastlagt i Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Hedensted Kommune er tilsynsmyndighed på miljøområdet for alle virksomheder og husdyrbrug i kommunen, bortset fra nogle få virksomheder, hvor Staten/Miljøstyrelsen er myndighed.

Team Industri og Miljø og Team Landbrug fører regelmæssigt tilsyn med:

Hedensted Kommune fører ikke tilsyn med alle virksomheder og husdyrbrug lige ofte. Ud fra en miljørisikovurdering udvælges de virksomheder og husdyrbrug, hvor sandsynligheden for en uacceptabel miljøpåvirkning, og konsekvensen ved miljøpåvirkningen er størst. Der bliver ført tilsyn oftere på disse end på de øvrige virksomheder i kommunen.

Alle virksomheder/husdyrbrug med regelmæssigt tilsyn får tilsyn minimum hvert 3. eller 6. år afhængig af størrelsen/typen af husdyrbrug/virksomhed.

Tilsynsplan

Der er krav om at tilsynsmyndigheden skal offentliggøre en tilsynsplan på Miljøstyrelsens hjemmeside DigitalMiljøadministration

I Hedensted Kommunes tilsynsplan kan du bl.a. du læse om hvordan miljøtilsyn planlægges og udføres. Du kan også læse om samarbejdet med andre myndigheder. Derudover findes en oversigt over de virksomheder og husdyrbrug i kommunen, der potentielt har den største påvirkning af miljøet.

Se tilsynsplan

Tilsynsindberetning

Kommunen skal hvert år sende en indberetning til Miljøstyrelsen om det foregående års miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Formålet er at sikre, at kommunerne overholder deres forpligtelse med hensyn til antal tilsyn. Af indberetningen skal en vurdering af målopfyldelsen fremgå. Desuden fremgår antallet af virksomheder, antal godkendelser samt  ressourceforbruget i form af opkrævet brugerbetaling til tilsyn og godkendelser.

Se tilsynsindberetning

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter som skal offentliggøres kan ses på DigitalMiljøadministration hvor virksomheder og husdyrbrug kan søges frem