Miljøtilsyn

Kommunens tilsynsindsats er fastlagt i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Olietønder

Hedensted Kommune er tilsynsmyndighed på miljøområdet for alle virksomheder og husdyrbrug i kommunen bortset fra nogle få virksomheder, hvor Staten/Miljøstyrelsen er myndighed.

Team Industri og Team Landbrug fører regelmæssigt tilsyn med:

Hedensted Kommune fører ikke tilsyn med alle virksomheder og husdyrbrug lige ofte. Ud fra en miljørisikovurdering udvælges de virksomheder og husdyrbrug, hvor sandsynligheden for en uacceptabel miljøpåvirkning, og konsekvensen ved miljøpåvirkningen er størst. Der bliver ført tilsyn oftere på disse end på de øvrige virksomheder i kommunen.

Alle virksomheder/husdyrbrug med regelmæssigt tilsyn får tilsyn minimum hvert 3. eller 6. år afhængig af størrelsen/typen af husdyrbrug/virksomhed.