Kortlagte grunde

Her kan du finde information om kortlægning i henhold til jordforureningsloven
Kort med markering af forurenet områder

Hvornår bliver en grund kortlagt som forurenet?

Regionerne skal kortlægge forureninger efter Lov om forurenet jord. I Hedensted Kommune er det Region Midtjylland der kortlægger. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening, og ud fra undersøgelser.
Her kan du se om grunden er kortlagt

Region Midtjylland fører de forurenede ejendomme ind i et offentligt register, som alle har adgang til på Miljøministeriets Miljøportal. På Region Midtjylland kan man se, om regionen har oplysninger om en ejendom, og om den er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægges forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Jorden er ikke nødvendigvis ren

Selv om din ejendom ikke er kortlagt, kan den alligevel godt være forurenet. Det kan f.eks. skyldes en gammel, utæt olietank, som ikke blev tømt fuldstændig, da tanken blev taget ud af drift, eller at der er nedgravet affald og gamle byggematerialer. 

På Region Midtjylland kan du se, om de har forureningsoplysninger om din ejendom.
Opdager du en forurening, har du pligt til at kontakte kommunen. Hvis det sker under et bygge- og anlægsarbejde, er der pligt til at standse arbejdet. Arbejdet kan først genoptages, når kommunen og regionen har taget stilling til forureningssagens videre forløb.  

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg