Områdeklassificering

En del af kommunes byzoner er lettere forurenet, og derfor er de områdeklassificeret.
Dåse i skovbunden

Områdeklassificering

Udpegningen af områder med lettere forurenet jord kaldes "områdeklassificering", og som udgangspunkt dækker denne alle byzoner i hele landet. I Hedensted Kommune er udpegningen blevet nuanceret, og kun delområder i de egentlige byzoner er blevet klassificeret.

Som udgangspunkt er bydele, der er etableret før 1940, klassificeret som lettere forurenet. Derudover er forhold som arealanvendelse, bebyggelsestidspunkt, trafikbelastning, udbygning af erhvervsområder og lignende inddraget i vurderingen.  Forureningen kan skyldes skorstensrøg fra tidligere industri, trafikos, røg fra kakkelovne mv. Jorden vil typisk være forurenet med tjærestoffer og tungmetaller.

Jordflytninger fra arealer der er områdeklassificeret er anmeldepligtig, anvend skemaet i selvbetjeningsboksen til højre.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg