Miljøuheld – akutberedskab

Hvis der sker et miljøuheld, kan beredskabet få hjælp fra en miljøvagt, der kan rådgive indsatslederen.
Olieudslip på vej samt Falckbil

Akut miljøberedskab

Hvis uheldet er ude og olietanken springer læk og olien fosser ud, eller der sker udslip af gylle eller andre forurenende stoffer i miljøet, som kræver umiddelbar hurtig indsats, så ring til alarmcentralen 112.

Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskabet for at standse og afværge ulykken.

Hedensted Kommune er med i en fælleskommunal miljøvagtordning, som udover Hedensted Kommune dækker Vejle, Billund, Horsens, Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejen Kommune.

Miljøvagtordningen fungerer ved akutte miljøuheld. Når der er sket et uheld, hvor der er opstået forurening af vandløb, søer, kyststrækninger, grundvand, jord, luft eller drikkevand, er det miljøvagtens opgave at rådgive indsatslederen i miljømæssige spørgsmål og sikre beviser, f.eks. i form af vandprøver og fotos. Derudover foretager miljøvagten en indledende vurdering af eventuelle skader på miljøet. Hvis årsagen til uheldet er ukendt, forsøger miljøvagten at opspore forureningskilden.

Beredskabet vil sørge for kontakten til miljøvagten.

Underretning om jordforurening

Støder du på jordforurening i forbindelse med jordarbejde, ombygning eller lignende, skal arbejdet standses i det forurenede område og du skal kontakte Hedensted Kommune på tlf.: 79 75 56 72 eller 79 75 56 66.

Her kan du få nærmere rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til jordforurening og få svar på hvordan en oprydning foregår samt reglerne for håndtering og bortskaffelse af forurenet jord.

Kontakt

Lene Thorgaard

Klima, Miljø og Byg / Vækst, Teknik og Fællesskab

Tlf.: +4579755672

Send e-mail til Lene Thorgaard