Små og mellemstore virksomheder

Ikke alle virksomheder skal have regelmæssigt tilsyn
Mand der står ved arbejdsbord og spraymaler

Virksomheder, der potentielt er mindre forurenende end listevirksomheder, er optaget på bilag 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. Derudover findes der en lang række virksomhedstyper, der ikke er omfattet af bekendtgørelser.

Disse virksomheder har ikke pligt til at anmelde sig ved miljømyndigheden, inden de etablerer sig, foretager ændringer eller udvider. Kommunen kan dog efterfølgende f.eks. i forbindelse med et miljøtilsyn meddele påbud til virksomheden om nedbringelse af forureningen i tilfælde af uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening.

Virksomhederne reguleres ellers som øvrige virksomheder. Dvs. at de skal følge kommunens regulativer for affald og have en tilslutningstilladelse for spildevand, hvis de udleder andet end husholdningsspildevand.

En fordel at henvende sig

Det kan være en fordel at kontakte Hedensted Kommune, inden virksomheden etableres. Så kan vi hjælpe med oplysninger om velegnede placeringsmuligheder, og vi kan orientere om relevante gældende regler.

Inden I udvider eller foretager ændringer, som kan påvirke omgivelserne med for eksempel spildevand, stoffer til luften eller støj anbefaler vi, at I kontakter kommunens miljøafdeling.

Ved at I kontakter kommunen kan vi på forhånd vurdere, om der evt. bør indarbejdes nogle miljøkrav i projektet f.eks. etablering af en olieudskiller eller udsugningsanlæg – frem for at kravene kommer på et senere tidspunkt, hvor det måske er sværere og dyrere at få forholdene gjort lovlige.