Anmeld arbejde, der støver, støjer eller frembringer vibrationer

Nogle midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter er forbundet med støj eller støv, dem skal du anmelde til kommunen.
Udgravning med gravemaskiner

Hvis du har planer om at udføre arbejde, som støver eller støjer, skal du huske at sende en anmeldelse til kommunen.

Støjende eller støvende aktiviteter er:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter, herunder nedknusning af mursten og beton
  • Behandling af facader på bygninger
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter skal ske mindst 14 dage før arbejdet finder sted, du skal bruge dette skema.

Det vil være en god idé at tilrettelægge arbejdet inden for almindelig arbejdstid – dvs. hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00 samt lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00, så naboer og andre bliver generet mindst muligt af arbejdet. Et godt tip er desuden at give dine naboer besked om, at du skal udføre arbejdet.