Links om at hjælpe biodiversiteten

Sommerfugl
 • Hvor mange point scorer din have på biodiversitet? Aarhus Universitet har lavet en kort folder, hvor udgangspunktet er, at danske haver allerede er levesteder for en masse dyr og planter - men at der er plads til endnu flere, hvis forholdene indbyder til det. Få inspiration i folderen Parcelhushaver

 • Aarhus og Københavns universiteter har sammen skrevet Virkemiddelkatalog for natur, som rummer beskrivelse af de vigtigste mål og deres tilhørende virkemidler i relation til biodiversitet.  

 • Nogle kommuner og andre aktører har sammen udarbejdet en drejebog til øget biodiversitet i vejkanterne. Mange af beskrivelserne og forslag til tiltag kan også bruges andre steder. Vejkantsnatur - en drejebog til øget bioversitet i vejkanterne

 • Aarhus Universitet, DCE  har udarbejdet en rapport om, hvordan man bedst hjælper vilde insekter. Forskerne har kortlagt en række virkemidler, som kan hjælpe insekterne og rapporten "Vilde bestøvede insekter og virkemidler"  giver en detaljeret gennemgang af insekternes behov og muligheder – og hvilke virkemidler, der virker.

 • Aarhus Universitet, DCE har ligeledes udarbejdet et plantekatalog over danske plantearter, der i særlig grad bidrager til biodiversiteten, idet de understøtter et bredt udvalg af insekter og fugle.
  Det omfatter 127 plantearter, hvoraf størstedelen er urter (96 arter), men der er også træer, buske, dværgbuske tuedannende græsser samt klatreplanter. For hver art er livsvarighed, blomsterfarve, blomstringsperiode, levestedsbetingelser, udbredelse i Danmark og plantehøjde angivet foruden kendte faunainteraktioner.

 • Hos landbrugskonsulentvirksomheden SEGES har man udviklet en række fine fakta-ark om natur, naturpleje og naturtiltag på landbrugsbedrifter. Der er information om småbiotoper, vejrabatter, gamle træer og meget mere.

 • Miljøstyrelsen har lavet læringsmateriale om invasive arter – arter, som truer vores biodiversitet.
  Materialet henvender sig til grundskolernes 7.-10. klassetrin og består af en elevbog, aktivitetshæfte og lærervejledning.