Vis dine tiltag for biodiversitet

Her kan du i en blanket, angive dine tiltag for biodiversiteten og få det vist på Kort over tiltag for biodiversitet i Hedensted Kommune.
Blomstereng

Aktiviteter til fremme af biodiversitet har i de senere år fundet vej til mange, til stor glæde for planter, dyr og naturen generelt. Mange vil gerne gøre en indsats for at bidrage til at standse tilbagegangen i biodiversiteten. 

Indskrænkning af plads til natur, menneskers udnyttelse af naturressourcer, klimaforandringer mv. har ført til, at vi befinder os i en biodiversitetskrise. Mange arter er trængte og uddør hurtigere end forventeligt. Derfor er det glædeligt og positivt med alle indsatser, der retter fokus mod at hjælpe biodiversiteten. 

Inspiration til hvordan du kan hjælpe biodiversiten kan du finde mange steder – både her på  hjemmesiden om biodiversitet og i denne folder fra Aarhus Universitet.  

Ved at udfylde blanketten Indmelding til biodiversitetskort kan du vise, at du gør noget godt for biodiversiteten. Alle kan se, hvor og hvor meget der bliver gjort for at fremme biodiversitet i kommunen, da det indtastede vises som en prik, streg eller form i kortet herunder: 

Kort over tiltag for biodiversitet
 Kort over tiltag for biodiversitet 

 

 

 

  

 

 Biodiversitet i Daugård

Eksempel på biodiversitet i Daugård