Hvordan hjælper vi biodiversiteten?

Naturen mangler plads. Derfor gavner det biodiversiteten, når levesteder for vilde arter genoprettes, forbedres eller beskyttes.
Bi i gul blomst

Hvis du er haveejer, kan du give plads til flere hjemmehørende arter i din have – og på den måde tiltrække og gavne fugle, insekter og måske padder. Du kan fx: 

 • Undlade at bruge kemiske pesticider og gødning.
 • Lad plænen – eller bare dele af den – vokse sig lang, før du slår den, så flere urter kan blomstre og der opstår bedre levesteder for insekter.
 • Skrælle det øverste lag af i en del af græsplænen, lægge tørven op i et dige til insekter og lade en naturlig plantevækst indvandre i den blotlagte jord.
 • Hvis du er lidt utålmodig kan du så hjemmehørende blomster, til gavn for sommerfugle, vilde bier og andre insekter
 • Efterlade døde grene og træer i haven til naturlig omsætning til gavn for insekter, fugle og svampe
 • Plante hjemmehørende træer og buske eller lade arterne indvandre af sig selv
 • Lade en brændestak, kvas eller en bunke sten ligge, hvor små pattedyr, padder og forskellige insekter kan leve.

Hedensted Kommunes faktaark med vejledning om biodiversitet giver gode råd til flere målgrupper 

Gamle træer og deres værdi
Levende hegn og krat
Hjemmehørende arter af træer og buske
Vejledning om udsåning af blomsterfrø
Etablering af vandhuller
Regnvandsbassiner med fokus på diversitet
Anbefalede tiltag i private haver
Naturfremmende tiltag i landbruget
Naturfremmende tiltag ved erhvervsområder
Naturfremmende tiltag i skovbruget
Biodiversitet på planniveau

Se også links til andre gode ideer:

 • Danmarks Naturfredningsforening og REMA 1000 har dannet et partnerskab, som løber i 3 år til slut 2023. Målet er at motivere og hjælpe haveejere med at gøre haver mere naturvenlig – projektet hedder Slip haven fri
 • Hjørring Kommune står bag hjemmesiden Naturkommunen blomstre vildt 
 • DR´s hjemmeside Vilde haver - gør det selv 
 • Fredericia Kommunes side om Rigere natur eller Fredericia Kommunes folder om Vilde haver
 • Vild med vilje er en forening, som arbejder for at inspirere alle til at skabe plads til vild og mangfoldig natur. På deres hjemmeside Vild med vilje Gør-det-selv  findes gode råd og ideer til, hvordan private kan hjælpe biodiversiteten, ligesom alle har mulighed for at søge kvalificeret sparring og inspiration gennem foreningens facebookgruppe. Konceptet Vild Med Vilje kan bruges frit af privatpersoner, mens foreninger, virksomheder, institutioner mv skal tegne partnerskab med Foreningen Vild Med Vilje.   

På virksomheder, i grundejerforeningen, på skoler, børnehaver mv. kan du på samme måde lave tiltag, der vil være til gavn for biodiversiteten, fx ved at omdanne græsplæner til enge og overdrev med naturlig plantevækst.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift