Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er en bred betegnelse, der dækker over mangfoldigheden af alle levende organismer, deres genetiske variation og interaktionen mellem disse livsformer inden for økosystemer.
Blomsterbi

Biodiversiteten er presset. En del arter er allerede forsvundet, og mange er truede af udryddelse i de kommende årtier. Man taler om en decideret biodiversitetskrise, dvs. at levesteder og arter forsvinder med en hastighed som er 100-1000 gange hurtigere, end forventet. 

Grunden til den hurtige tilbagegang i biodiversiteten er menneskets stadig mere omfattende og effektive udnyttelse af jordens ressourcer. Produktion, byer, veje mv. optager en større og større del af vores areal, hvormed der bliver mindre og mindre plads til levesteder. 

For de fleste mennesker har naturen en værdi i sig selv. Naturen giver oplevelser, og den store mangfoldighed af arter har altid været en kilde til inspiration for mange. Vi står i dag med muligheden for at reagere på den udvikling, der er i gang, og man kan argumentere for, at vi i dag ikke har retten til at berøve de kommende generationer de oplevelser i naturen, vi selv har haft. Endelig har de mange arter en berettigelse i sig selv. Vi mennesker er blot én af jordens mange skabninger, og vi bør dele jorden med alle andre levende væsner. 

Du kan finde mere information i Hedensted Kommunes Udkast til Strategi for biodiversitet, og også fx på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift