Vandløb og lovgivning

Danmark har omkring 64.000 km vandløb. I Hedensted Kommune er der omkring 1.000 km vandløb. Heraf er de 240 km kommunale vandløb
Vandløb

Vandløb transporterer vand væk fra land og byer. Vandløb sikre, at marker kan dyrkes, og at vandet løber væk fra boligområder. Men vandløb er også levested for mange dyr og planter, og de fungerer som forbindelsesveje for disse.

Igennem tiden er vandløb blevet udrettet og gravet dybere for, at man kunne udnytte mere jord. Dette har givet dårlige leveforhold for vandløbets dyr og planter. Derfor arbejder man i dag med projekter, der skal give bedre leveforhold for dyr og planter i vandløbene.

Du kan læse mere om vandløb på Miljøstyrelsen hjemmeside